Square root
VBT
Calculator
magnet

Xinh N

05 tháng 1 2023 01:50

câu hỏi

Giúp vs ạ

Giúp vs ạ

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 13:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Xinh N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>A = y - 4√y + 12</p><p>A = y - 4√y + 4 + 8</p><p>A = (√y - 2)<sup>2</sup> +8</p><p>A ≥ 8<br>A<sub>min</sub> = 8 ("=" xảy ra khi (√y - 2)<sup>2 </sup>= 0 =&gt; y = 4)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Xinh N, 
Bài giải chi tiết:
A = y - 4√y + 12

A = y - 4√y + 4 + 8

A = (√y - 2)2 +8

A ≥ 8
Amin = 8 ("=" xảy ra khi (√y - 2)2 = 0 => y = 4)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận