Square root
VBT
Calculator
magnet

FAN H

14 tháng 6 2023 03:42

câu hỏi

Giúp với Bài 2.Rút gọn các phân số sau A.18/45 B.63/81 C.105/335

Giúp với

Bài 2.Rút gọn các phân số sau

A.18/45  B.63/81  C.105/335


10

2


Thanh N

14 tháng 6 2023 12:14

<p>A 18/45 = 2/5</p><p>B 63/81 = 7/9</p><p>C 105/335 = 21/67</p>

A 18/45 = 2/5

B 63/81 = 7/9

C 105/335 = 21/67

Nguyễn K

15 tháng 6 2023 00:41

A:2/5 B:7/9 C:21/67

Phương A

15 tháng 6 2023 10:11

<p>A.18/45 = 2/5</p><p>B.63/81=7/9</p><p>C.105/335=21/67</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

A.18/45 = 2/5

B.63/81=7/9

C.105/335=21/67

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

511105382+562499878674=

6

Lihat jawaban (4)