Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang T

25 tháng 10 2022 16:16

câu hỏi

giúp với

giúp với

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 16:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Giang T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương lượng giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>do cos𝞪&lt;0 nên 𝞪 nằm trong góc phần tư II và III</p><p>do sin𝞪=3/4&gt;0 nên 𝞪 nằm trong góc phần tư thứ I và II</p><p>Vậy 90°&lt;𝞪&lt;180°</p><p>Đáp án là C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Giang T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương lượng giác

Câu trả lời chi tiết như sau:

do cos𝞪<0 nên 𝞪 nằm trong góc phần tư II và III

do sin𝞪=3/4>0 nên 𝞪 nằm trong góc phần tư thứ I và II

Vậy 90°<𝞪<180°

Đáp án là C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Cạp C

25 tháng 10 2022 23:39

C nhoa bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận