Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát A

19 tháng 10 2022 14:46

câu hỏi

giúp với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 15:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phát A</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đặt AH =x</p><p>BH=AH.tan15 độ=x.tan15 độ</p><p>CH=AH.tan35 độ=x.tan35 độ</p><p>Mà BC=CH+BH</p><p>=&gt;5=x.tan15 độ+x.tan35 độ</p><p>=&gt;x=5,164 km</p><p>Khoảng cách từ tàu đến hải đăng B</p><p>AB=AH/cos 15 độ=5,35 km</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phát A

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10

Lời giải chi tiết:

Đặt AH =x

BH=AH.tan15 độ=x.tan15 độ

CH=AH.tan35 độ=x.tan35 độ

Mà BC=CH+BH

=>5=x.tan15 độ+x.tan35 độ

=>x=5,164 km

Khoảng cách từ tàu đến hải đăng B

AB=AH/cos 15 độ=5,35 km

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)