Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

22 tháng 10 2022 12:35

câu hỏi

giúp với

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 13:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn Đ</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1 phần hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>sinB=0,6</p><p>Do tam giác ABC vuông tại A nên góc B và góc C phụ nhau</p><p>⇒cosC=0,6</p><p>Mà sin<sup>2</sup>C+cos<sup>2</sup>C=1⇒sin<sup>2</sup>C=1–cos<sup>2</sup>C=0,64⇒sinC=0,8</p><p>tanC=sinC/cosC=0,8/0,6=4/3</p><p>cotC=cosC/sinC=0,6/,08=3/4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn Đ

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1 phần hình học

Câu trả lời chi tiết như sau:

sinB=0,6

Do tam giác ABC vuông tại A nên góc B và góc C phụ nhau

⇒cosC=0,6

Mà sin2C+cos2C=1⇒sin2C=1–cos2C=0,64⇒sinC=0,8

tanC=sinC/cosC=0,8/0,6=4/3

cotC=cosC/sinC=0,6/,08=3/4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận