Square root
VBT
Calculator
magnet

Thế A

27 tháng 10 2022 12:17

câu hỏi

Giúp với

Giúp với

alt

24

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thế A,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2<sup>x</sup>+2<sup>x+1</sup>+2<sup>x+2</sup>+2<sup>x+3</sup>=480</p><p>&lt;=&gt;2<sup>x</sup>.(1+2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>)=480</p><p>&lt;=&gt;2<sup>x</sup>.15=480</p><p>&lt;=&gt;2<sup>x</sup>=32=2<sup>5</sup></p><p>&lt;=&gt;x=5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thế A,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

2x+2x+1+2x+2+2x+3=480

<=>2x.(1+2+22+23)=480

<=>2x.15=480

<=>2x=32=25

<=>x=5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:22

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: 2^x+2^(x+1)+2^(x+2)+2^(x+3)=480 =>2^x.(1+2+22+23)=480 =>2^x.15=480 =>2^x=32 =>2^x=2^5 =>x=5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận