Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

12 tháng 10 2022 15:25

câu hỏi

giúp với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 15:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thiết H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a)</p><p>Nếu mẹ chia sổ kẹo thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái nên số kẹo có dạng:</p><p>a=6k+3</p><p>Do: 6 chia hết cho 3</p><p>=&gt;6k chia hết cho 3</p><p>3 chia hết cho 3</p><p>=&gt;a chia hết cho 3</p><p>Vậy mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau</p><p>b)</p><p>Do: 6 chia hết cho 2</p><p>=&gt;6k chia hết cho 2</p><p>3 không chia hết cho 2</p><p>=&gt;a không chia hết cho 3</p><p>Vậy mẹ không thể chia thành 2 phần bằng nhau.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thiết H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

a)

Nếu mẹ chia sổ kẹo thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái nên số kẹo có dạng:

a=6k+3

Do: 6 chia hết cho 3

=>6k chia hết cho 3

3 chia hết cho 3

=>a chia hết cho 3

Vậy mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau

b)

Do: 6 chia hết cho 2

=>6k chia hết cho 2

3 không chia hết cho 2

=>a không chia hết cho 3

Vậy mẹ không thể chia thành 2 phần bằng nhau.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận