Square root
VBT
Calculator
magnet

Kienkiakoyeuyeukienguru K

25 tháng 12 2022 10:25

câu hỏi

Giúp với ạ:'o

Giúp với ạ:'o

 

alt

1

1


BƠ B

25 tháng 12 2022 12:26

<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong> I/times/have/a/English/four/week</strong></p><p>-----》<strong>I have English four times a week.</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>Dịch:</u>Tôi học tiếng anh 4 lần một tuần.</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>Chúc cậu hok tốt^^</u></strong></p>

     I/times/have/a/English/four/week

-----》I have English four times a week.

      Dịch:Tôi học tiếng anh 4 lần một tuần.

                          Chúc cậu hok tốt^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)