Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

19 tháng 5 2023 14:47

câu hỏi

giúp với em đang cần gấp

giúp với em đang cần gấp

alt

6

2


Nguyễn T

21 tháng 5 2023 20:14

<p>=&gt; 2 * 81 = 3 * (a + 36)</p><p>=&gt; 162 = 3 * a + 108</p><p>=&gt; 3 * a = 54</p><p>=&gt; a = 18</p>

=> 2 * 81 = 3 * (a + 36)

=> 162 = 3 * a + 108

=> 3 * a = 54

=> a = 18

Sabo S

25 tháng 5 2023 02:20

<p>117 nhé bạn</p>

117 nhé bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

200 + 200 = ???

6

Lihat jawaban (2)