Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng X

07 tháng 4 2023 04:21

câu hỏi

Giúp với ạ

Giúp với ạ

alt

5

1


Quốc T

07 tháng 4 2023 13:33

<p>rrrrr</p>

rrrrr

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận