Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

22 tháng 11 2022 13:25

câu hỏi

Giúp với ạ :(

Giúp với ạ :(

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 11 2022 07:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tuyết N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 2520<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Bội chung<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có:&nbsp;</p><p>56 = 2<sup>3</sup>7</p><p>70 = 2*5*7</p><p>126 = 2*3<sup>2</sup>*7</p><p>=&gt; BCNN = &nbsp;2<sup>3</sup>7*5*3<sup>2</sup>= 2520</p><p>Vậy đáp án là 2520<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tuyết N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 2520

Đây là một bài tập thuộc bài Bội chung
Bài giải chi tiết:
Ta có: 

56 = 237

70 = 2*5*7

126 = 2*32*7

=> BCNN =  237*5*32= 2520

Vậy đáp án là 2520
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận