Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

24 tháng 10 2022 12:52

câu hỏi

giúp với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 15:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đặng T,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Đáp án: calling – asking&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kiến thức:</strong> Dạng của động từ (To – V và V-ing)</p><p><strong>Giải thích:</strong></p><p>To suggest doing sth: gợi ý, đề nghị làm gì</p><p>Before + doing sth: trước khi làm gì<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đặng T,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Đáp án: calling – asking  

Kiến thức: Dạng của động từ (To – V và V-ing)

Giải thích:

To suggest doing sth: gợi ý, đề nghị làm gì

Before + doing sth: trước khi làm gì
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

2

Được xác nhận