Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Q

13 tháng 12 2022 13:37

câu hỏi

Giúp với ạ

Giúp với ạ

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:52

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Như Q,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -11/15<br><br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6<br>Bài giải chi tiết:<br>= -1/15 + 4/9 :8/3 - 5/6</p><p>= -11/15<br>Kết luận: đáp án chính xác là -11/15<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Như Q, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: -11/15


Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6
Bài giải chi tiết:
= -1/15 + 4/9 :8/3 - 5/6

= -11/15
Kết luận: đáp án chính xác là -11/15

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Tịch N

13 tháng 12 2022 14:46

<p>-1/15+4/9: 8/3-5/6= - 11/15</p>

-1/15+4/9: 8/3-5/6= - 11/15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận