Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoán Đ

07 tháng 10 2022 13:53

câu hỏi

Giúp với ạ

Giúp với ạ 

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đoán Đ</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài số hữu tỉ</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (–7/8:21/6)–5/3.(1/3–7/10)</p><p>=–1/4–5/3.(–11/30)</p><p>=–1/4+11/8</p><p>=13/36</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đoán Đ

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài số hữu tỉ

Lời giải chi tiết như sau:

    (–7/8:21/6)–5/3.(1/3–7/10)

=–1/4–5/3.(–11/30)

=–1/4+11/8

=13/36

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Bảo L

07 tháng 10 2022 14:06

này em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận