Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị T

13 tháng 6 2023 03:45

câu hỏi

Giúp với ạ

Giúp với ạ

 

alt

10

2


Duy N

14 tháng 6 2023 04:17

<p>Bằng 3500</p><p>&nbsp;</p>

Bằng 3500

 

Linh T

23 tháng 6 2023 13:45

Mình làm cách giải ra nhé! 35.45+35.56-35 =35.45+35.56-35.1 =35.(45+56-1) =35.100 =3500

Phạm N

16 tháng 6 2023 07:16

<p>3500 nha</p>

3500 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận