Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát A

19 tháng 10 2022 14:54

câu hỏi

giúp với ạ😭

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phát A</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Xét tam giác IAK vuông tại I có:&nbsp;</p><p>tanIKA=IA/IK⇒IA=tanIKA.IK=tan50°.380=452,86m</p><p>góc BKI = góc BKA + góc AKI = 50°+15°=65°</p><p>Xét tam giác BIK vuông tại I có:</p><p>tanBKI=IB/IK⇒IB=tanBKI.IK=tan65°.380=814,91m</p><p>AB=IB - IA=362,05m</p><p>Đáp án là A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phát A

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

Xét tam giác IAK vuông tại I có: 

tanIKA=IA/IK⇒IA=tanIKA.IK=tan50°.380=452,86m

góc BKI = góc BKA + góc AKI = 50°+15°=65°

Xét tam giác BIK vuông tại I có:

tanBKI=IB/IK⇒IB=tanBKI.IK=tan65°.380=814,91m

AB=IB - IA=362,05m

Đáp án là A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận