Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 9 2022 06:01

câu hỏi

giúp với ạ

giúp với ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 07:35

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân thức đại số<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Phân thức đại số
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận