Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

23 tháng 10 2022 10:32

câu hỏi

giúp tui

giúp tui

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 16:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tranggg T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tranggg T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận