Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

12 tháng 10 2022 15:49

câu hỏi

giúp tui vs

giúp tui vs

alt

16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 15:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tranggg T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tranggg T,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Nguyen T

13 tháng 10 2022 02:48

<p>Phân tích đa thức thành nhân tử<br>c) (a + b + c)<sup>2</sup> + (a - b + c)<sup>2</sup> - 4b<sup>2</sup><br>= a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> + c<sup>2</sup> + 2ab + 2bc + 2ac + a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> + c<sup>2</sup> - 2ab - 2bc + 2ac - 4b<sup>2</sup><br>= 2a<sup>2</sup> + 2b<sup>2</sup> + 2c<sup>2</sup> + 4ac - 4b<sup>2</sup><br>= 2a<sup>2</sup> + 4ac + 2c<sup>2</sup> - 2b<sup>2</sup><br>= 2(a<sup>2</sup> + 2ac + c<sup>2</sup> - b<sup>2</sup>)<br>= 2[(a+c)<sup>2</sup> - b<sup>2</sup>]<br>= 2(a + c - b)(a + c + b)</p>

Phân tích đa thức thành nhân tử
c) (a + b + c)2 + (a - b + c)2 - 4b2
= a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac + a2 + b2 + c2 - 2ab - 2bc + 2ac - 4b2
= 2a2 + 2b2 + 2c2 + 4ac - 4b2
= 2a2 + 4ac + 2c2 - 2b2
= 2(a2 + 2ac + c2 - b2)
= 2[(a+c)2 - b2]
= 2(a + c - b)(a + c + b)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)