Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

10 tháng 10 2022 12:34

câu hỏi

giúp tui vs

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 15:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lê N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Ước và bội</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Khẳng định sai vì 6 không là số nguyên tố</p><p>b) Sai vì 2 là số nguyên tố. Số nguyên tố nào nhân với 2 cũng là số chẵn.</p><p>c) Đúng vì mọi số chẵn đều chia hết cho 2 và 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.</p><p>d) Sai vì 3 là bội của 3 nhưng nó vẫn là số nguyên tố</p><p>e) Sai vì có 2 vừa là số chẵn vừa là số nguyên tố</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lê N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Ước và bội

Lời giải chi tiết như sau:

a) Khẳng định sai vì 6 không là số nguyên tố

b) Sai vì 2 là số nguyên tố. Số nguyên tố nào nhân với 2 cũng là số chẵn.

c) Đúng vì mọi số chẵn đều chia hết cho 2 và 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.

d) Sai vì 3 là bội của 3 nhưng nó vẫn là số nguyên tố

e) Sai vì có 2 vừa là số chẵn vừa là số nguyên tố

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hoàng C

10 tháng 10 2022 12:44

<p>a) Sai vì 6 là hợp sô</p><p>b) Sai vì 2x3=6 là số chẵn</p><p>c) Đúng</p><p>d) Sai vì 0 không phải là số nguyên tố cũng không phải hợp sô</p><p>e) Sai vì 2 là sô chẵn nhưng không phải là hợp số</p>

a) Sai vì 6 là hợp sô

b) Sai vì 2x3=6 là số chẵn

c) Đúng

d) Sai vì 0 không phải là số nguyên tố cũng không phải hợp sô

e) Sai vì 2 là sô chẵn nhưng không phải là hợp số

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận