Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

29 tháng 12 2022 12:11

câu hỏi

giúp tui với

giúp tui với

alt

14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 14:48

Được xác nhận

Chào em Thảo T, Đây là một bài dạng tính giá trị biểu thức Bài giải chi tiết: 12 + 8.(-1/2)^3 + ((2022/2023)^0 : 1/2)^2 = 12 + 8.(-1/8) + (1 : 1/2)^2 = 12 - 1 + 2^2 = 11 +4 = 15 Cảm ơn em và chúc em học tốt.

Nguyễn T

29 tháng 12 2022 13:03

<p>12+8.(-1/8)+[1:1/2]</p><p>12+(-1)+2</p><p>11+2</p><p>13</p>

12+8.(-1/8)+[1:1/2]

12+(-1)+2

11+2

13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)