Square root
VBT
Calculator
magnet

Vmeikei Y

20 tháng 8 2022 01:04

câu hỏi

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

20 tháng 8 2022 02:55

Được xác nhận

Chào em Vmeikei Y, Cô không thấy yêu cầu đề bài nên cô sẽ hiểu là tìm a để biểu thức trên bằng 0 nhé Đây là câu hỏi thuộc Chương Ôn tập bổ túc về số tự nhiên, Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thứ tự thực hiện phép tính. Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp. C={x∈N : x<7}

2

Được xác nhận