Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

25 tháng 10 2022 08:31

câu hỏi

giúp trả lời đúng cho em với ạ

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 08:37

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: 4(x-3)=72-110 => 4x-12=-38 =>4x=-26 =>x=-13/2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thiên Â

25 tháng 10 2022 08:54

<h2>4(x-3)=72-110 =&gt; 4x-12=-38 =&gt;4x=-26 =&gt;x=-13/2<br>chúc bạn thành công</h2>

4(x-3)=72-110 => 4x-12=-38 =>4x=-26 =>x=-13/2
chúc bạn thành công

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận