Square root
VBT
Calculator
magnet

Thoại N

20 tháng 9 2022 13:44

câu hỏi

giúp thêm ko này ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 14:52

Được xác nhận

<p>Chào em Thoại N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p><strong>Hình a)</strong></p><p>Nguyên tử Carbon có 2 lớp electron trong đó lớp thứ nhất có 2 electron và lớp thứ hai có 4 electron</p><p><strong>Hình b)</strong></p><p>Nguyên tử Aluminium có 3 lớp electron trong đó lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron và lớp thứ ba có 3 electron<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thoại N
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

Hình a)

Nguyên tử Carbon có 2 lớp electron trong đó lớp thứ nhất có 2 electron và lớp thứ hai có 4 electron

Hình b)

Nguyên tử Aluminium có 3 lớp electron trong đó lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron và lớp thứ ba có 3 electron
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận