Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

02 tháng 1 2023 08:43

câu hỏi

Giúp tớ với

Giúp tớ với

 

alt

28

3

Được xác nhận

Song L

02 tháng 1 2023 09:39

Được xác nhận

<p>&nbsp;</p><p>Mình gửi bạn nhé!</p>

 

Mình gửi bạn nhé!

alt

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:06

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ Bài giải chi tiết: Ta có: Chiều rộng là: 120x3/4 = 90m Diện tích là: 90x120 = 10800m2 Số thóc thu được là: 10800x32/50 =6912kg = 6,912 tấn Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Midoriya T

03 tháng 1 2023 08:14

Được xác nhận

<h2>&nbsp; &nbsp;Chiều rộng là:&nbsp;</h2><h2>120*3:4 = 90 &nbsp;(m)&nbsp;</h2><h2>&nbsp; &nbsp;Diện tíchthửa ruộng là:</h2><h2>120*90 = 10800 ( m2 )</h2><h2>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Số thóc thu được là:</h2><h2>10800*32:50 =6912kg</h2><h2>&nbsp;6912 kg = 6,912 tấn</h2>

   Chiều rộng là: 

120*3:4 = 90  (m) 

   Diện tíchthửa ruộng là:

120*90 = 10800 ( m2 )

     Số thóc thu được là:

10800*32:50 =6912kg

 6912 kg = 6,912 tấn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hình chópS A B C . có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, AC a = 2 , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a = . S Gọi G là trọng tâm của ∆ SB C , mặt phẳng mp (α)đi quaAG và song song vớiB C cắt SC, SB lần lượt tạiM N, . Khi đó thể tích khối chópS AM N . bằng:

5

Được xác nhận