Square root
VBT
Calculator
magnet

Panh P

07 tháng 12 2022 06:10

câu hỏi

Giúp tớ với ạ

Giúp tớ với ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

09 tháng 12 2022 11:44

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Panh P</strong>,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 9<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Panh P
Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 9
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)