Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc M

28 tháng 11 2022 14:29

câu hỏi

Giúp tớ nhee

Giúp tớ nhee

 

 

alt

3

1


Thái V

28 tháng 11 2022 16:51

<p>52+x = -47 - (-21)&nbsp;</p><p>52+x = -47+21</p><p>52+x = -26</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = -26-52</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = -78</p><p>Vậy x = -78</p><p>Chúc bạn tốt lành :))&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

52+x = -47 - (-21) 

52+x = -47+21

52+x = -26

       x = -26-52

       x = -78

Vậy x = -78

Chúc bạn tốt lành :)) 

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận