Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

giúp tôi với


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,</p><p>Đây là một bài tập môn Toán.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-3/10 - 0.125 + (-7)/10 + 1.125</p><p>= -3/10 - 1/8 + (-7)/10 + 9/8</p><p>= -3/10 + (-7)/10 - 1/8 + 9/8</p><p>= -1 - 1/8 + 9/8</p><p>= -8/8 - 1/8 + 9/8</p><p><strong>= 0</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T,

Đây là một bài tập môn Toán. 

Bài giải chi tiết:

-3/10 - 0.125 + (-7)/10 + 1.125

= -3/10 - 1/8 + (-7)/10 + 9/8

= -3/10 + (-7)/10 - 1/8 + 9/8

= -1 - 1/8 + 9/8

= -8/8 - 1/8 + 9/8

= 0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận