Square root
VBT
Calculator
magnet

TRang V

20 tháng 3 2023 13:23

câu hỏi

Giúp tôi với

Giúp tôi với

 

alt

9

1


Hiền T

20 tháng 3 2023 15:50

<p>a, 28/169</p><p>b, 4/9</p><p>c, 36/25</p><p>d, 5/3</p>

a, 28/169

b, 4/9

c, 36/25

d, 5/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+8548584855=?

1

Lihat jawaban (1)