Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong D

21 tháng 10 2022 05:53

câu hỏi

giúp tôi với

alt

15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 12:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuong D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tam giác , Bài Hai tam giác bằng nhau</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>a) Xét tam giác ACE và tam giác ADE có:</p><p>AE cạnh chung</p><p>Góc AEC = góc AED (gt)</p><p>CE=DE (gt)</p><p>=&gt; Tam giác ACE= tam giác ADE (c.g.c)</p><p>=&gt; AC=AD (2 cạnh tương ứng) (đpcm)</p><p>Và Góc CAE = góc DAE (2 góc tương ứng)</p><p>b) Xét tam giác ABC và tam giác ABD có:<br>AB cạnh chung</p><p>Góc CAB= góc DAB ( c/m trên)</p><p>AC=AD (c/m trên)</p><p>=&gt; Tam giác ABC= Tam giác ABD (c.g.c) (đpcm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuong D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tam giác , Bài Hai tam giác bằng nhau

Bài giải chi tiết : 

a) Xét tam giác ACE và tam giác ADE có:

AE cạnh chung

Góc AEC = góc AED (gt)

CE=DE (gt)

=> Tam giác ACE= tam giác ADE (c.g.c)

=> AC=AD (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

Và Góc CAE = góc DAE (2 góc tương ứng)

b) Xét tam giác ABC và tam giác ABD có:
AB cạnh chung

Góc CAB= góc DAB ( c/m trên)

AC=AD (c/m trên)

=> Tam giác ABC= Tam giác ABD (c.g.c) (đpcm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trang P

21 tháng 10 2022 11:16

a) Ta có: EC=ED, góc CEA= góc DEA, cạnh EA chung. => tam giác ECA=EDA(c-g-c) => AC=AD(cặp cạnh tương ứng) (đpcm) b) Xét tam giác ABC và tam giác ABD, ta có: AC=AD( theo a) góc CAB=góc DAB( theo tam giác CEA=tam giác DEA) cạnh AB chung => tam giác ABC=tam giác ABD(c-g-c) (đpcm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)