Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh P

21 tháng 9 2022 12:22

câu hỏi

giúp nik nhé


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 12:51

Được xác nhận

<p>Xin chào Linh P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Linh P.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình g) 3cos^(2)x=sin^(2)x

1

Được xác nhận