Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 10 2022 11:53

câu hỏi

giúp nha

alt

2

1


R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 15:13

<p>Xin chào em Ẩn D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Bài 1</p><p>a) 2,5 và 2,56</p><p>Có 2,5=5/2=125/50</p><p>2,56=64/25=128/50</p><p>Ta thấy 125/50&lt;128/50 nên 2,5&lt;2,56</p><p>b) –13/8 và –3/2</p><p>Có: –3/2=–12/8</p><p>Ta thấy –13/8&lt;–12/8 nên –13/8&lt;–3/2</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

Bài 1

a) 2,5 và 2,56

Có 2,5=5/2=125/50

2,56=64/25=128/50

Ta thấy 125/50<128/50 nên 2,5<2,56

b) –13/8 và –3/2

Có: –3/2=–12/8

Ta thấy –13/8<–12/8 nên –13/8<–3/2

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

6

Được xác nhận