Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức H

19 tháng 9 2022 09:14

câu hỏi

giúp mk

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 02:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Đức&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đề</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đức H     

 Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đề

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận