Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

08 tháng 10 2022 12:31

câu hỏi

giúp mk vs

giúp mk vs

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 12:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài đặt nhân tử chung</p><p>Lời giải chi tiết như sau: Xem hình dưới</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài đặt nhân tử chung

Lời giải chi tiết như sau: Xem hình dưới

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận