Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

26 tháng 10 2022 08:45

câu hỏi

giúp mk vs

alt

6

1

Được xác nhận

Đ. Châu

26 tháng 10 2022 09:23

Được xác nhận

<p>Chào em Yến N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài ghép từ thành câu hoàn chỉnh.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>1. This task is as important as that one (câu so sánh bằng as Adj as)</p><p>2. This exercise is much more difficult than that one (câu so sánh hơn)</p><p>3. He said he would send us a postcard the following day (reported speech - câu tường thuật)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Yến N, 

 

Đây là dạng bài ghép từ thành câu hoàn chỉnh. 

Đáp án: 

1. This task is as important as that one (câu so sánh bằng as Adj as)

2. This exercise is much more difficult than that one (câu so sánh hơn)

3. He said he would send us a postcard the following day (reported speech - câu tường thuật)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé. 

Cảm ơn em. 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)