Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm T

23 tháng 3 2023 07:46

câu hỏi

Giúp mk vs ạ toán 9

Giúp mk vs ạ 

toán 9

 

alt

2

1


Tiên A

24 tháng 3 2023 13:45

<p>đáp án là :A&nbsp;</p>

đáp án là :A 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận