Square root
VBT
Calculator
magnet

Lananh Đ

04 tháng 10 2020 07:37

câu hỏi

giúp mk viết 9 ptpu khác nhau để thực hiện sơ đồ A -> ZnCl2. Biết A là Zn hoặc hợp chất của Zn


8

1


P. Liên

24 tháng 10 2020 04:18

Zn + Cl2 -> ZnCl2 Zn + HCl ZnO + HCl Zn(OH)2 + HCl ZnS + HCl ZnSO3 + HCl ZnCO3 + HCl Zn(HCO3)2 + HCl Zn(HSO3)2 + HCL

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận