Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

21 tháng 10 2022 05:50

câu hỏi

giúp mk với ạ

alt
alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 16:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tuyết N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. go</p><p>2. goes</p><p>3. Are you staying</p><p>4. like</p><p>5. doesn't go</p><p>6. Have they visited</p><p>7. Does Trang eat</p><p>8. has cleaned</p><p>9. have been</p><p>10. isn't reading</p><p>11. have been</p><p>12. isn't watching</p><p>13. Has Trung done</p><p>14. Have your parents not lived&nbsp;</p><p>15. Are they building</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tuyết N, 

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

1. go

2. goes

3. Are you staying

4. like

5. doesn't go

6. Have they visited

7. Does Trang eat

8. has cleaned

9. have been

10. isn't reading

11. have been

12. isn't watching

13. Has Trung done

14. Have your parents not lived 

15. Are they building

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)