Square root
VBT
Calculator
magnet

Ljh M

16 tháng 1 2023 03:03

câu hỏi

Giúp mk giải bài này với

Giúp mk giải bài này với

alt

6

1


Zyy Z

16 tháng 1 2023 05:46

<p>lớp mấy z</p>

lớp mấy z

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận