Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng A

08 tháng 12 2022 15:39

câu hỏi

giúp mik vs

alt

12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

09 tháng 12 2022 06:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng A,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>(x - ½)<sup>2</sup> = 4/87</p><p>=&gt; x<sup>2 </sup>- x + ¼ = 4/87</p><p>=&gt; x<sup>2 </sup>- x +71/348 = 0</p><p>=&gt; x = (87±4√87)/174</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hoàng A, 

Bài giải chi tiết:
(x - ½)2 = 4/87

=> x2 - x + ¼ = 4/87

=> x2 - x +71/348 = 0

=> x = (87±4√87)/174


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận