Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

30 tháng 11 2022 04:05

câu hỏi

Giúp mik vs

Giúp mik vs

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:53

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Đáp án cho câu hỏi của em là: ΔABC = ΔAED ΔABD = ΔAEC Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn T

01 tháng 12 2022 13:02

<p>Bạn chụp lại hình được ko mình ko nhìn rõ</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Bạn chụp lại hình được ko mình ko nhìn rõ

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận