Square root
VBT
Calculator
magnet

Dtvxinh D

19 tháng 3 2023 03:13

câu hỏi

Giúp mik vs

Giúp mik vs

 

alt

4

2


Nguyễn H

21 tháng 3 2023 13:13

<p>Câu C.</p>

Câu C.

Dung H

23 tháng 3 2023 13:23

<p>&nbsp;</p><ul><li>chọn C nha bạn ơi&nbsp;</li></ul>

 

  • chọn C nha bạn ơi 
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận