Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

26 tháng 4 2023 14:06

câu hỏi

Giúp mik vs ạ mik cần gấp Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? A. Đông Phi. B. Tây Phi. C. Bắc Phi. D. Nam Phi.

Giúp mik vs  ạ mik cần gấp

 Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

A. Đông Phi.

B. Tây Phi.

C. Bắc Phi.

D. Nam Phi.


6

1


Tuệ K

26 tháng 4 2023 14:14

<p>B. Tây Phi</p>

B. Tây Phi

Đinh T

26 tháng 4 2023 14:16

thanks

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận