Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

21 tháng 9 2022 11:48

câu hỏi

giúp mik vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 12:41

Được xác nhận

<p>Xin chào Phạm H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 10 chương 6 bài 2.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Phạm H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 10 chương 6 bài 2.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vói cái số thực dương a;b tùy ý; giá trị nhỏ nhất của biểu thức H= 2a_b+b_a

4

Được xác nhận