Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư 4

26 tháng 12 2022 05:42

câu hỏi

Giúp mik vs ạ

Giúp mik vs ạ

 

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:53

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Thư 4</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>A = x^2 - x + 3/2 = x^2 - 2*1/2*x + (1/2)^2 +5/4 = (x-1/2)^2 + 5/4</p><p>Ta có (x-1/2)^2 &gt;= 0</p><p>&lt;=&gt; (x-1/2)^2 + 5/4 &gt;= 5/4&nbsp;<br>Vậy A = 0 vô nghiệm</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thư 4

Bài giải chi tiết:
A = x^2 - x + 3/2 = x^2 - 2*1/2*x + (1/2)^2 +5/4 = (x-1/2)^2 + 5/4

Ta có (x-1/2)^2 >= 0

<=> (x-1/2)^2 + 5/4 >= 5/4 
Vậy A = 0 vô nghiệm


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận