Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

25 tháng 10 2022 13:38

câu hỏi

Giúp mik với

Giúp mik với

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 17:51

Được xác nhận

Xin chào em Tấn P  Đây là một bài tập thuộc Chương phân số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận