Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

23 tháng 12 2022 14:17

câu hỏi

Giúp mik với ạ...mai mik thi rồi ạ... toán lớp 7...ai làm đc mik cho 100 xu...ạ...

Giúp mik với ạ...mai mik thi rồi ạ... toán lớp 7...ai làm đc mik cho 100 xu...ạ...

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Linh M,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ 3/8 + 2<sup>2</sup> &nbsp;- 3/8</p><p>= (3/8 - 3/8)+ 4</p><p>= 4</p><p>b/ [1,5 + (-1/2)].3</p><p>= [1,5 - 0,5].3</p><p>= 1.3</p><p>= 3</p><p>c/ (-2)<sup>2</sup> + √36 - √9 + √25</p><p>= 4 + 6 - 3 + 5</p><p>= 12</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Linh M, 
Bài giải chi tiết:
a/ 3/8 + 22  - 3/8

= (3/8 - 3/8)+ 4

= 4

b/ [1,5 + (-1/2)].3

= [1,5 - 0,5].3

= 1.3

= 3

c/ (-2)2 + √36 - √9 + √25

= 4 + 6 - 3 + 5

= 12


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận