Square root
VBT
Calculator
magnet

Nthh K

04 tháng 1 2023 14:49

câu hỏi

Giúp mik với ạ cần gấp!!!!

Giúp mik với ạ cần gấp!!!!

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:20

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần diện tích Bài giải chi tiết: Ta có: Diện tích mảnh vườn là: 6m x 3m =18m2 Diện tích lối đi là: 6m x 1m = 6m2 Số tiền bác Hùng phải trả: 12m2 x 170 000 = 2040 000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận