Square root
VBT
Calculator
magnet

La V

29 tháng 12 2022 13:11

câu hỏi

Giúp mik với ạ

Giúp mik với ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 10:42

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>La V</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A &lt; 0<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi A là tích của -5*-4*-3*-2*-1&nbsp;</p><p>Vì A là tích của 5 số âm nên =&gt; A &lt; 0<br>Kết luận: đáp án chính xác là A &lt; 0&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em La V
Đáp án cho câu hỏi của em là: A < 0

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
Gọi A là tích của -5*-4*-3*-2*-1 

Vì A là tích của 5 số âm nên => A < 0
Kết luận: đáp án chính xác là A < 0 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận