Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh K

15 tháng 12 2022 10:09

câu hỏi

Giúp mik bài này vs

Giúp mik bài này vs

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

17 tháng 12 2022 09:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Oanh K,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>S = 2<sup>2021</sup> - C<sup>0</sup><sub>2021</sub> = 2<sup>2021</sup> - 1</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Oanh K, 
Bài giải chi tiết:
S = 22021 - C02021 = 22021 - 1


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận